• Nieruchomości woj. Świętokrzyskie

Lokal Komercyjny lokal usługowy

 • Pokoje12
 • Łazienki5
 • Powierzchnia 2935m2
 • Rodzaj Lokal usługowy
 • Cena 4 070 000 PLN
 • MiastoOstrowiec świętokrzyski
 • Rok budowy1992

Opis szczegółowy


OGŁOSZENIE W SPRAWIE SPRZEDAŻY

Powszechna Kasa Oszczędności

Bank Polski Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie,

ul. Puławska 15,

02-515 Warszawa

ZAMIERZA SPRZEDAĆ PRAWO DO NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ W OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM PRZY ULICY RYNEK 8.

Przedmiotem sprzedaży jest prawo użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Ostrowcu Świętokrzyskim przy ul. Rynek 8, stanowiącej działki ewidencyjne nr 129/2 i 121/1 (obręb 36) o łącznej powierzchni 0,1011 ha, wraz z prawem własności posadowionego na tej nieruchomości budynku handlowo-usługowego o pow. użytkowej wynoszącej 2935,30 m2.

LOKALIZACJA NIERUCHOMOŚCI: Budynek położony w centrum miasta Ostrowca Świętokrzyskiego bezpośrednio przy Rynku Miejskim, w odległości 50 m od Urzędu Miasta, 100 m od Starostwa Powiatowego, w pobliżu placówki banku oraz liczne punkty handlowo-usługowe.

UWARUNKOWANIA PLANISTYCZNE:

Nieruchomość leży na terenie, dla którego nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.

Zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego nieruchomość położona jest w strefie oznaczonej symbolem „F”- ŚRÓDMIEŚCIE, na terenie o funkcji określonej jako „Tereny zabudowy śródmiejskiej (MUŚF)”.

Dla przedmiotowej nieruchomości zostało wydane Świadectwo charakterystyki energetycznej budynku z dnia 3 stycznia 2023 r. Zgodnie z ww. dokumentem:

a. wskaźnik rocznego zapotrzebowania na energię użytkową wynosi: EU = 58,7 kWh/(m2 · rok),

b. wskaźnik rocznego zapotrzebowania na energię końcową wynosi: EK = 104,2 kWh/(m2 · rok),

c. wskaźnik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną wynosi: EP = 179,0 kWh/(m2 · rok),

d. udział odnawialnych źródeł energii w rocznym zapotrzebowaniu na energię końcową wynosi: Uoze = 3,0 %,

e. jednostkowa wielkość emisji CO2 wynosi: ECO2 = 0,063 t CO2/(m2 · rok).

OCZEKIWANA CENA SPRZEDAŻY wynosi 4 070 000,00 zł (słownie: cztery miliony siedemdziesiąt tysięcy zł) netto.

TERMIN ZBIERANIA OFERT upływa w dniu 09 kwietnia 2024 r.

SPOSÓB I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT: drogą elektroniczną (wiadomość e-mail) na adres: lub tradycyjną pocztą na adres: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna, Departament Sprzedaży i Najmu Nieruchomości, ul. Świętokrzyska 36, 00-116 Warszawa.

Informacje dotyczące nieruchomości, zawiera załącznik „OPIS NIERUCHOMOŚCI”. Przebieg postępowania sprzedażowego, w tym m.in. sposób składania ofert, kryterium wyboru i sposób wyłonienia oferty w postępowaniu jednoetapowym i dwuetapowym (możliwość przeprowadzenia aukcji elektronicznej), informacje związane z przyjęciem oferty, znajduje się w załączniku` „WARUNKI POSTĘPOWANIA KONKURENCYJNEGO UPROSZCZONEGO” (dalej: „Warunki”). Dokumenty stanowiące załączniki do niniejszego ogłoszenia zostaną wysłane drogą elektroniczną (wiadomość e-mail), po podpisaniu umowy o zachowaniu poufności, na adres poczty elektronicznej (e-mail) wskazany w umowie o zachowaniu poufności. Do rozpakowania plików z dokumentami niezbędne jest posiadanie programu WinRAR.

Szczegółowe informacje na temat nieruchomości, można uzyskać również:

a) telefonicznie - u pana Daniela Chęć pod numerem telefonu XXXXXX479;

b) pocztą elektroniczną – wysyłając wiadomość e-mail na adres: lub .

Bank zastrzega sobie prawo do zmiany ogłoszenia, a także Warunków, zmiany lub uzupełnienia informacji zawartych w ogłoszeniu, a także Warunkach, bez podania przyczyny, w terminie do 5 dni roboczych przed datą zakończenia zbierania ofert określoną w niniejszym ogłoszeniu. Bank będzie informował o tych zmianach lub uzupełnieniach na stronie internetowej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego S.A., pod adresem: www.nieruchomosci.pkobp.pl, pod nazwą: „Ostrowiec Świętokrzyski ul. Rynek 8”

Bank zastrzega sobie prawo odwołania postępowania sprzedażowego dotyczącego nieruchomości bez podania przyczyn lub jego zamknięcia bez wybrania oferty na każdym etapie postępowania, w tym aukcji elektronicznej, bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych, aż do podpisania przedwstępnej umowy sprzedaży nieruchomości lub do podpisania umowy sprzedaży nieruchomości, w przypadku gdy zawarcie umowy sprzedaży nieruchomości nie jest poprzedzone zawarciem przedwstępnej umowy sprzedaży nieruchomości.

Niniejsze ogłoszenie nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego.

Udział w postępowaniu sprzedażowym wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych oferentów zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Administratorem danych osobowych jest Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS XXXXXXX438, NIP: XXXXXXXXXX-38, REGON: XXXXXX263, kapitał zakładowy (kapitał wpłacony) XXXXXXX000 zł, infolinia: XXXXXX302. W PKO Banku Polskim S.A. powołany został Inspektor Ochrony Danych. Adres: Inspektor Ochrony Danych, ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa, adres e-mail: Dane dotyczące Inspektora Ochrony Danych są dostępne na stronie internetowej PKO Banku Polskiego S.A. w zakładce „RODO” oraz w oddziałach i agencjach Banku. Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych przez PKO Bank Polski S.A. zawiera załącznik, który znajduje się na stronie internetowej PKO Banku Polskiego S.A., pod adresem: www.nieruchomosci.pkobp.pl, pod nazwą: „Ostrowiec Świętokrzyski ul. Rynek 8” i dostępny jest na dole strony po rozwinięciu ikony "Pokaż pliki do pobrania".

Załączniki, które zostaną udostępnione po podpisaniu umowy o zachowaniu poufności:

1. Opis nieruchomości

2. Warunki postępowania konkurencyjnego uproszczonego

Pokaż więcej

Szczegóły oferty

Mapa

Świętokrzyskie, Ostrowiec Świętokrzyski ,
Daniel Chęć

Daniel Chęć

+48XXXXXX
Wysyłając zapytanie akceptuję regulamin serwisu oraz politykę RODO.

Lokal Usługowy na sprzedaż - Ostrowiec Świętokrzyski

nieruchomosci-swietokrzyskie-24.pl / 15187692

Zdjęcie ogłoszenia -
Zdjęcie ogłoszenia -
Zdjęcie ogłoszenia -

4 070 000 PLN

1 387 zł/m2
Ostrowiec Świętokrzyski (Świętokrzyskie, gm. Ostrowiec Świętokrzyski)

Główne cechy:

 • Powierzchnia 2935m2
 • Pokoje 12
 • Łazienki 5
 • Rok budowy 1992

Opis - Lokal usługowy


OGŁOSZENIE W SPRAWIE SPRZEDAŻY

Powszechna Kasa Oszczędności

Bank Polski Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie,

ul. Puławska 15,

02-515 Warszawa

ZAMIERZA SPRZEDAĆ PRAWO DO NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ W OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM PRZY ULICY RYNEK 8.

Przedmiotem sprzedaży jest prawo użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Ostrowcu Świętokrzyskim przy ul. Rynek 8, stanowiącej działki ewidencyjne nr 129/2 i 121/1 (obręb 36) o łącznej powierzchni 0,1011 ha, wraz z prawem własności posadowionego na tej nieruchomości budynku handlowo-usługowego o pow. użytkowej wynoszącej 2935,30 m2.

LOKALIZACJA NIERUCHOMOŚCI: Budynek położony w centrum miasta Ostrowca Świętokrzyskiego bezpośrednio przy Rynku Miejskim, w odległości 50 m od Urzędu Miasta, 100 m od Starostwa Powiatowego, w pobliżu placówki banku oraz liczne punkty handlowo-usługowe.

UWARUNKOWANIA PLANISTYCZNE:

Nieruchomość leży na terenie, dla którego nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.

Zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego nieruchomość położona jest w strefie oznaczonej symbolem „F”- ŚRÓDMIEŚCIE, na terenie o funkcji określonej jako „Tereny zabudowy śródmiejskiej (MUŚF)”.

Dla przedmiotowej nieruchomości zostało wydane Świadectwo charakterystyki energetycznej budynku z dnia 3 stycznia 2023 r. Zgodnie z ww. dokumentem:

a. wskaźnik rocznego zapotrzebowania na energię użytkową wynosi: EU = 58,7 kWh/(m2 · rok),

b. wskaźnik rocznego zapotrzebowania na energię końcową wynosi: EK = 104,2 kWh/(m2 · rok),

c. wskaźnik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną wynosi: EP = 179,0 kWh/(m2 · rok),

d. udział odnawialnych źródeł energii w rocznym zapotrzebowaniu na energię końcową wynosi: Uoze = 3,0 %,

e. jednostkowa wielkość emisji CO2 wynosi: ECO2 = 0,063 t CO2/(m2 · rok).

OCZEKIWANA CENA SPRZEDAŻY wynosi 4 070 000,00 zł (słownie: cztery miliony siedemdziesiąt tysięcy zł) netto.

TERMIN ZBIERANIA OFERT upływa w dniu 09 kwietnia 2024 r.

SPOSÓB I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT: drogą elektroniczną (wiadomość e-mail) na adres: [email protected] lub tradycyjną pocztą na adres: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna, Departament Sprzedaży i Najmu Nieruchomości, ul. Świętokrzyska 36, 00-116 Warszawa.

Informacje dotyczące nieruchomości, zawiera załącznik „OPIS NIERUCHOMOŚCI”. Przebieg postępowania sprzedażowego, w tym m.in. sposób składania ofert, kryterium wyboru i sposób wyłonienia oferty w postępowaniu jednoetapowym i dwuetapowym (możliwość przeprowadzenia aukcji elektronicznej), informacje związane z przyjęciem oferty, znajduje się w załączniku` „WARUNKI POSTĘPOWANIA KONKURENCYJNEGO UPROSZCZONEGO” (dalej: „Warunki”). Dokumenty stanowiące załączniki do niniejszego ogłoszenia zostaną wysłane drogą elektroniczną (wiadomość e-mail), po podpisaniu umowy o zachowaniu poufności, na adres poczty elektronicznej (e-mail) wskazany w umowie o zachowaniu poufności. Do rozpakowania plików z dokumentami niezbędne jest posiadanie programu WinRAR.

Szczegółowe informacje na temat nieruchomości, można uzyskać również:

a) telefonicznie - u pana Daniela Chęć pod numerem telefonu 724 123 479;

b) pocztą elektroniczną – wysyłając wiadomość e-mail na adres: [email protected] lub [email protected].

Bank zastrzega sobie prawo do zmiany ogłoszenia, a także Warunków, zmiany lub uzupełnienia informacji zawartych w ogłoszeniu, a także Warunkach, bez podania przyczyny, w terminie do 5 dni roboczych przed datą zakończenia zbierania ofert określoną w niniejszym ogłoszeniu. Bank będzie informował o tych zmianach lub uzupełnieniach na stronie internetowej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego S.A., pod adresem: www.nieruchomosci.pkobp.pl, pod nazwą: „Ostrowiec Świętokrzyski ul. Rynek 8”

Bank zastrzega sobie prawo odwołania postępowania sprzedażowego dotyczącego nieruchomości bez podania przyczyn lub jego zamknięcia bez wybrania oferty na każdym etapie postępowania, w tym aukcji elektronicznej, bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych, aż do podpisania przedwstępnej umowy sprzedaży nieruchomości lub do podpisania umowy sprzedaży nieruchomości, w przypadku gdy zawarcie umowy sprzedaży nieruchomości nie jest poprzedzone zawarciem przedwstępnej umowy sprzedaży nieruchomości.

Niniejsze ogłoszenie nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego.

Udział w postępowaniu sprzedażowym wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych oferentów zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Administratorem danych osobowych jest Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000026438, NIP: 525-000-77-38, REGON: 016298263, kapitał zakładowy (kapitał wpłacony) 1 250 000 000 zł, infolinia: 800 302 302. W PKO Banku Polskim S.A. powołany został Inspektor Ochrony Danych. Adres: Inspektor Ochrony Danych, ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa, adres e-mail: [email protected]. Dane dotyczące Inspektora Ochrony Danych są dostępne na stronie internetowej PKO Banku Polskiego S.A. w zakładce „RODO” oraz w oddziałach i agencjach Banku. Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych przez PKO Bank Polski S.A. zawiera załącznik, który znajduje się na stronie internetowej PKO Banku Polskiego S.A., pod adresem: www.nieruchomosci.pkobp.pl, pod nazwą: „Ostrowiec Świętokrzyski ul. Rynek 8” i dostępny jest na dole strony po rozwinięciu ikony "Pokaż pliki do pobrania".

Załączniki, które zostaną udostępnione po podpisaniu umowy o zachowaniu poufności:

1. Opis nieruchomości

2. Warunki postępowania konkurencyjnego uproszczonego


Szczegóły oferty