sprzedaż • działka • budowlana


świętokrzyskie • Starachowice • Bugaj


1 303 800 PLN
303 527 €
262 733 £
334 638 $
  • 17 299
75 zł
18 €
15 £
19 $
za m²

rynek wtórny

Dodaj do schowka    Kontakt

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA PREZYDENTA MIASTA STARACHOWICE

o czwartym przetargu pisemnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:

- Wpłacenie wadium w pieniądzu w kwocie 130 380,00 zł tj. w wysokości 10% ceny wywoławczej.

Wadium przetargowe należy wnieść przelewem bankowym środków pieniężnych na konto Gminy Starachowice - w banku Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. numer rachunku: 59 1020 2629 00009102 0362 0150, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20.11.2019 r.

Za datę wniesienia wadiów uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy Gminy Starachowice.

- Złożenie pisemnej oferty w terminie do dnia 20.11.2019 r., wraz z wymaganymi dokumentami, w siedzibie Urzędu Miejskiego w Starachowicach ul. Radomska 45, Biuro Obsługi Mieszkańców (parter) bądź pocztą na ww. adres.

Za datę wpływu oferty uważa się datę wpływu do Urzędu Miejskiego w Starachowicach.

Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z jego szczegółowymi warunkami zawartymi w pełnym ogłoszeniu wywieszonym na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miejskiego w Starachowicach ul. Radomska 45, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej: www.bip.um.starachowice.pl, w zakładce „Tablica” ogłoszeń w rozwinięciu „Sprzedaż i wydzierżawianie nieruchomości gminnych” i kolejne rozwinięcie „Przetargi” i na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Starachowicach: www.starachowice.eu.

Dodatkowe informacje o przetargach można uzyskać w Referacie Geodezji i Zarządzania Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Starachowicach w pokoju 104, tel. 41 273 82 58 od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 - 15:30.PREZYDENT MIASTA

STARACHOWICE

Marek MaterekKontakt:
Urząd Miasta Starachowice
tel: 48 41 273-82-58
  • powierzchnia: 17299 m2
  • powierzchnia działki: 17299 m2

Dane kontaktowe

Zapytaj o ofertę    •    Podziel się    •    Dodaj do schowka    •    Zobacz schowek