sprzedaż • działka • budowlana


świętokrzyskie • Starachowice


500 000 PLN
117 655 €
105 690 £
131 456 $
  • 6 157
81 zł
19 €
17 £
21 $
za m²

rynek wtórny

Dodaj do schowka    Kontakt

Zarząd Powiatu w Starachowicach ogłasza II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż działek niezabudowanych mieszczących się przy ulicy Radomskiej w Starachowicach.Przedmiotem przetargu są działki niezabudowane o numerach 9/55 (pow. 0,0152 ha) oraz 9/56 (0,6005 ha) mieszczących się w obrębie 0002 w Starachowicach. Dla ww. działek brak jest obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego. Według studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta dla terenu oznaczonego symbolem „B1 Radomska - teren wielofunkcyjny, zabudowa produkcyjna, przemysł drzewny, szpital, usługi oświaty, hotel, stadion miejski, tereny lasów - na terenie usług w zieleni, oświaty, służby zdrowia, kultury”W dziale III księgi wieczystej nr KI1H/00023439/6 wpis - służebność przesyłu na czas nieoznaczony na działkach 9/45, 9/55, 9/56 objętych niniejszą księgą wieczystą na rzecz Karpackiej Spółki Gazownictwa w Tarnowie.

Przetarg odbędzie się w dniu 8 sierpnia 2019 r. o godz. 10:00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Starachowicach ul. dr Władysława Borkowskiego 4, pokój 213.Cena wywoławcza - 500 000 zł - do uzyskanej ceny doliczony zostanie podatek VAT.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium, w wysokości 50 000 zł na konto Starostwa Powiatowego w Starachowicach 96105014321000002219342827 płatne do dnia 2 sierpnia 2019 r.. Za datę wpływu uznaje się ujawnienie środków na rachunku sprzedającego. Wadium może być również wniesione w obligacjach Skarbu Państwa.Link do materiału video przedstawiającego obie działki : https://youtu.be/w4M2VqaU1EU

Link do pełnego ogłoszenia BIP :

http://www.spstarachowice.bip.doc.pl/index.php?wiad=126721Dodatkowych informacji udziela Wydział Nieruchomości, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Starachowicach ( pokój nr 222, tel. (41) 276 09 35)

Kontakt:
Starostwo Powiatowe w Starachowicach
tel: (41) 276 09 35

  • powierzchnia: 6157 m2
  • powierzchnia działki: 6157 m2

Dane kontaktowe

Zapytaj o ofertę    •    Podziel się    •    Dodaj do schowka    •    Zobacz schowek