sprzedaż • lokal komercyjny • magazyn


świętokrzyskie • Skarżysko-Kamienna • Rzeźniana


320 000 PLN
74 632 €
66 117 £
84 998 $
  • 804
398 zł
93 €
82 £
106 $
za m²

1 pomieszczenie • rynek wtórny

Dodaj do schowka    Kontakt

SYNDYK MASY UPADŁOŚCI „KULJASZ” SP. J. - W. KULIŃSKI, SZ. KULIŃSKI

w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w SKARŻYSKU - KAMIENNEJZAWIADAMIA O SPRZEDAŻY Z WOLNEJ RĘKI NIERUCHOMOŚCI

obejmującej:1. Prawo użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Skarżysko-Kamienna, położonej w Skarżysku-Kamiennej, ul. Rzeźniana 9, 26-110 Skarżysko-Kamienna, dla której prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Skarżysku- Kamiennej Wydział Ksiąg Wieczystych KW nr KI1R/00016909/9 o powierzchni 2.226 m2 (powierzchnia działki), zabudowanej budynkami przeznaczonymi na działalność gospodarczą o łącznej powierzchni 804,30 m2:

a) Budynek produkcyjny o powierzchni użytkowej 428,30 m2

b) Budynek magazynowo- produkcyjny o powierzchni użytkowej 327,00 m2

c) Budynek biurowo socjalny o powierzchni użytkowej 49,00 m2,

stanowiącymi przedmiot odrębnej własności,

2. Ruchomości połączone z budynkiem:

- Agregat G5 chłodnia CCP3 (poz. nr 3 w spisie inwentarza);

- Mroźnia wbudowana w budynek (poz. nr 9 w spisie inwentarza);

- Wykonanie i osprzęt komory chłodniczej (poz. nr 25 w spisie inwentarza).

za cenę nie niższą niż, 320 000,00 zł brutto (słownie: trzysta dwadzieścia tysięcy złotych brutto).Sprzedaż nieruchomości (z wyłączeniem ruchomości pkt. 2) jest zwolniona z obowiązku uiszczenia podatku VAT zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt. 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.).

Oferent, pod rygorem niedopuszczenia do sprzedaży, winien złożyć ofertę na piśmie w zamkniętej i nieprzezroczystej kopercie, na której to kopercie należy podać sygnaturę akt VGUp 26/15 oraz umieścić dopisek „Oferta na zakup nieruchomości KULJASZ Sp. J. - W. Kuliński, Sz. Kuliński w upadłości likwidacyjnej położonej w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Rzeźnianej 9, KW nr KI1R/00016909/9” ze wskazaniem danych oferenta. Ofertę należy przesłać na adres: Syndyk Anna Garbacz, ul. Unruga 8, 25-228 Kielce.

Oferty należy składać najpóźniej do dnia 4 lutego 2019 r. do godz. 15:00.Oferent, pod rygorem niedopuszczenia do sprzedaży, zobowiązany jest wpłacić na rachunek bankowy upadłego sumę pieniężną stanowiącą wadium w wysokości: 20 000,00 zł (dwadzieścia tysięcy złotych) na rachunek dysponenta: „Kuljasz ” Spółka jawna W. Kuliński, Sz. Kuliński w upadłości likwidacyjnej, ul. Rzeźniana 9, 26-110 Skarżysko-Kamienna, nr rachunku: 73 8520 0007 20020046 6848 0001.


Otwarcie ofert nastąpi w dniu 5 lutego 2019 r. o godzinie 14:00

w Kancelarii Syndyka ul. Unruga 8, 25-228 Kielce.


Regulamin sprzedaży z wolnej ręki dostępny jest na portalu dawro.pl oraz w Biurze Syndyka przy ul. Unruga 8, 25-228 Kielce, tel. (41) 344 53 37, e-mail: biuro@expertfk.Kontakt:
„KULJASZ” SP. J. - W. KULIŃSKI, SZ. KULIŃSKI w upadłości likwidacyjnej
tel: (41) 344-53-37

  • powierzchnia: 804 m2
  • powierzchnia działki: 2226 m2
  • piętro: parter
  • liczba pięter w budynku: budynek parterowy
  • liczba pokoi: 1 pomieszczenie

Dane kontaktowe

Zapytaj o ofertę    •    Podziel się    •    Dodaj do schowka    •    Zobacz schowek